הדפס עמוד זה

השוואה בין טור שירת דבורה לטור המאור

השוואה בין טור 'שירת דבורה' לבין טור 'המאור'

לומדי הלכה ותיקים יודעים זה שנים, כי מי שפתח ולמד בהוצאות הטור החדשות – לא יוכל עוד ללמוד בהוצאות המסורתיות והישנות. השינויים והחידושים הרבים שהוסיפו ההוצאות שונות בשנים האחרונות שינו באופן משמעותי את חווית הלמידה, והקילו רבות על הלומד. בדברים הבאים נסקור שתי הוצאות – ארבעה טורים שירת דבורה וארבעה טורים המאור, תוך הדגשת החידושים המשמעותיים שבהם, וההבדלים הבולטים ביניהם.

ראשית, יש לציין  כי עצם ההדפסה המחודשת של הטור והב"י, באותיות מאירות עיניים, יש בו מן החידוש וההקלה ללומד. הדברים אמורים בפרט ביחס לדברי הבית יוסף הארוכים, שהדפסתם החדשה, תוך חלוקה לפסקאות, מסייעת רבות ללומד. הגדילו לעשות בהוצאת 'המאור', כאשר הוסיפו סימני פיסוק לדברי הטור, הב"י ושאר נושאי הכלים, בעוד שבהוצאת 'שירת דבורה' הסתפקו בהוספת נקודה בסיום הלכה ועניין בדברי הטור.

אחת המלאכות החשובות שנטלו על עצמן שתי ההוצאות היא הגהת דברי הטור ונושאי כליו. שתי ההוצאות מתהדרות במספר הדפוסים וכתבי היד אליהם השוו את דברי המחברים, ובשתי ההוצאות נוספו הערות בשולי הדף המציינות שינויי נוסחאות בדברי הטור. הוצאת 'המאור' אספו על כלל שינויי הנוסחאות וההשוואות בין כתבי היד והדפוסים וצרפו זאת בתקליטור נלווה.

כידוע, לא חילק ר' יעקב בעל ה'טורים' את ספרו לסעיפי משנה אלא רק לסימנים כלליים. ר' יוסף קארו, מחבר השו"ע ובעל ה'בית יוסף', טרח וכתב כותרות משנה לעניינים המופיעים בסימן וכינה אותם 'רמזים', ואף כתב ראשי פרקים לדינים המתחדשים בדבריו ב'בית יוסף'. כותרות אלו נשמטו בדפוסים הישנים, ובהוצאת 'שירת דבורה' צירפו את הדברים בראש כל סימן בתחילת דברי הטור והבית יוסף. הוצאת 'המאור' חילקו את הרמזים וצירפו אותם במקביל להופעתם בדברי הטור והבית יוסף. יש בכך יתרון רב, שכן כך עומדות מול הלומד בשעת לימודו כותרות משנה המגדירות את הנושא הנלמד. בנוסף, בעת דפדוף בספר קל יותר להתמצא ולראות מהו הנושא המדובר.

חידוש משמעותי וחשוב שנוסף בארבעה טורים שירת דבורה היא חלוקת דברי הטור והבית יוסף לסעיפים, על פי החלוקה בשלחן ערוך. חלוקה זו היא סיוע חשוב ביותר ללומד ההלכה הממוצע, הרגיל ללמוד באופן סדיר טור בית יוסף ומיד לאחר מכן שלחן ערוך, שכן חלוקה מאפשרת לקשר בין השלבים. בדרך זו יכול הלומד ללמוד את דברי הטור ומיד לאחר מכן את דברי השלחן ערוך הרלוונטיים – דבר שלא התאפשר בהוצאות הטור הרגילות. בנוסף, כאשר דברי הטור התפרשו והתחלקו לאורך הסימן ובדברי השלחן ערוך נתקבצו לסעיף אחד – צויין הדבר בסט ארבעה טורים שירת דבורה וכך יכול הלומד לקבץ את הדברים וללמוד במקביל את דברי השלחן ערוך הרלוונטיים. בהוצאת 'המאור' הסתפקו בציון הסעיף הרלוונטי בשלחן ערוך ברמזים והכותרות שצרפו לאורך דברי הטור. ציון זה איננו בולט ומקשה על צירוף דברי הטור לדברי השו"ע.

כתוספת לנושאי הכלים המסורתיים, צירפו בשתי ההוצאות חידושים שונים מספרי האחרונים שעסקו בנושאים הנידונים. בסט טור שירת דבורה נוספו הערות בשולי הדף, וצורפו בסוף הספר דברי ה'דרכי משה הארוך' וספרי אחרונים שונים. בהוצאת 'המאור' טרחו ואספו ממאות ספרי אחרונים – בחלקם נדירים שכמעט ולא נדפסו, הערות וחידושים העוסקים בנושאים הנידונים. חלק קטן מחידושים אלו נוספו כהערות בתחתית העמוד ושאר הדברים נדפסו בסוף הספר, ב'ילקוט מפרשים'. בנוסף, נוספו הפניות לחידושים שבסוף הספר במקומות הרלוונטיים בדברי הטור ונושאי כליו, וצורף תקליטור המכיל חלק נרחב מהספרים מהם לוקטו החידושים, כאשר הם סרוקים ובתוספת תוכנת חיפוש.

שתי ההוצאות השקיעו רבות בעיצוב מחודש ובבחירת גופנים שונים ומהודרים לטקסטים השונים. ההבדלים האסטטיים תלויים בטעמו של כל לומד ולומד, אך יש לציין רק כי בהוצאת 'המאור' הוסיפו הפניות רבות למדורים השונים שחידשו, ובכך מקילים אמנם על ההתמצאות בספר אך מסרבלים מעט את הקריאה הרציפה בדברי הטור.

לסיכום נראה כי באופן כללי מכילה הוצאת 'המאור' כמות רבה יותר של כלים עיוניים ללומד, בעוד שהוצאת 'שירת דבורה' מצטיינת בנגישות ויעילות פרקטית ללומד המצוי. אין ספק כי שתי ההוצאות משדרגות באופן משמעותי את הלימוד והעיון בדברי הטור ונושאי כליו, וניכר כי התחרות בתחום זה מכריחה את ההוצאות להוסיף ולשפר בתחומים שונים,  כאשר הרווח מכך כולו שלנו.

יש לציין שטור שירת דבורה יצא במס' פורמטים: טור שירת דבורה פנינים, טור שירת דבורה בינוני, טור שירת דבורה גדול.

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%a8/