הדפס עמוד זה

ארבעה טורים שירת דבורה-טור שירת דבורה

טור שירת דבורה

תקציר

לומדי ההלכה הוותיקים יודעים כי הלימוד בטור שירת דבורה משפיע באופן משמעותי על חווית הלימוד ועל יכולת הבנת הדברים. הוצאת שירת דבורה היא מההוצאות המהודרות של ארבעה טורים, ועיקר חידושה הוא בעיצוב הבהיר והמהודר של דברי הטור ושאר נושאי כליו.

דברי הטור עוצבו מחדש וסומנו בנקודות, בסיומו של כל עניין. דברי מרן הבית יוסף זכו גם הם לעיצוב מחדש, ולחלוקה לפסקאות, דבר המקל באופן משמעותי על לימוד הקטעים הארוכים שבבית יוסף. חידוש משמעותי נוסף הן ההפניות שנוספו בדברי הטור והב"י לסעיפי השולחן ערוך המתאימים, דבר המסייע ביותר ללומדי הטור והשו"ע.

הוצאת שירת דבורה מצטיינת גם בעבודת התיקון והסרת שיבושי הגרסאות שנצטברו עם השנים בדברי חכמינו. בנוסף על כך, בתחתית כל עמוד, מופיע המדור 'הגהות והערות' המכיל הערות המרחיבות ומעמיקות את הלימוד, מפנות למקורות נוספים להרחבה, ומצביעות על קשיים שונים בדברי הטור והב"י.

הרחבה

ארבעה טורים בהוצאת שירת דבורה מכיל כלים רבים המסייעים ללומד ההלכה. העיצוב הפשוט והבהיר מקל באופן משמעותי על הלומד. הפונט ברור ומהודר, דברי הטור הבית יוסף מסומנים בנקודות בסיום כל עניין, והבית יוסף אף מחולק לפסקאות משנה – דבר החשוב במיוחד בלימוד הקטעים הארוכים בבית יוסף.

תלמידי החכמים בהוצאת טור שירת דבורה השוו בין דפוסים וכתבי יד שונים, הגיהו ותיקנו שיבושים שונים שנפלו בטקסט לאורך השנים. הערות חשובות ביחס להשוואה בין הגרסאות השונות נוספו בתחתית הדף.

כידוע, לא חילק ר' יעקב בעל הטורים את ספרו לסעיפי משנה אלא רק לסימנים כלליים. חידוש חשוב ביותר ללומד ההלכה שנוסף בהוצאת שירת דבורה היא החלוקה והסימון של דברי הטור והבית יוסף עפ"י הסעיפים של השולחן ערוך. בדרך זו יכול הלומד לעקוב בקלות אחרי דברי הטור והב"י ולמצוא את הפסק המתאים של מרן השולחן הערוך. כאשר לא קיימת התאמה מלאה בין סדר הדברים בטור ובבית יוסף לאופן החלוקה של השולחן ערוך, סומנו הדברים בצורה ברורה ומובנת.

בנוסף על כך, החזירו בהוצאת שירת דבורה עטרה ליושנה, והחזירו את ה'רמזים' שכתב מרן הבית יוסף. ר' יוסף קארו, מחבר השו"ע והבית יוסף, טרח וכתב כותרות משנה לעניינים המופיעים בכל סימן בדברי הטור וכינה אותם 'רמזים', ואף כתב ראשי פרקים לדינים המתחדשים בדבריו ב'בית יוסף'. כותרות אלו נשמטו בדפוסים הישנים, ובהוצאת 'שירת דבורה' צירפו את הדברים בראש כל סימן בתחילת דברי הטור והבית יוסף. כך יכול הלומד לקבל תמונה ברורה על הנושאים הנידונים בכל סימן וסימן.

בנוסף על נושאי הכלים המסורתיים של הטור – בית יוסף, בית חדש, דרכי משה, דרישה ופרישה – צירפו בהוצאת שירת דבורה עוד נושאי כלים נוספים בסופו של כל כרך, חלקם יוצאים לאור לראשונה מכתב יד במהדורה זו. זאת בנוסף לדרכי משה הארוך, המודפס בסוף כל כרך באופן בהיר ומסודר, בתוספת הערות והגהות.

בתחתית כל עמוד נוסף המדור 'הגהות והערות', המכיל הערות קצרות ותמציתיות המסייעות רבות ללומד בהצבעה על קשיים שונים, השוואה למקורות נוספים וציון שינויי נוסחאות חשובים.

לסיכום, אין ספק כי הלומד בארבעה טורים של הוצאת שירת דבורה, לא יוכל עוד לחזור וללמוד בהוצאות הטור הישנות. העיצוב המיוחד, תיקוני הגירסאות והכלים הרבים שנוספו מהווים שינוי וחידוש מרענן בארון הספרים היהודי.

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94/