הדפס עמוד זה

מדרש רבה המבואר

מדרש רבה המבואר

תקציר

אין ספק כי ספר העזר היעיל ביותר המצוי כיום ללימוד מדרש, באופן הפשוט והנוח ביותר, הוא מדרש רבה המבואר.

פירושים רבים נכתבו במשך הדורות למדרש רבה, בניסיון לפענח את לשונו המיוחדת ואת המשמעויות והתכנים המצויים בו. אמנם, אף אחד מן הפירושים לא נתן מענה מושלם לאדם הרוצה לקרוא את המדרש ולהבינו באופן פשוט וברור. נראה כי הפתרון הוא ליצור ביאור חדש, המורכב מן הפירושים השונים, כתוב באופן רציף על כל לשון המדרש ומבאר את כולו מתחילתו ועד סופו. פתרון זה מצוי בספר מדרש רבה המבואר.

הדף במדרש רבה המבואר מכיל את לשון המדרש בראש העמוד – מחולק לפסקאות ומנוקד, ומתחתיו מופיע הביאור, המצרף ומכיל בתוכו את הפירושים השונים שנכתבו במשך הדורות, ואשר מתוכם נבחרו אלו הקרובים ביותר להסבר הפשט. הקריאה בביאור קלה ונוחה והוא מאפשר גם למי שחסר כל ניסיון בלימוד מדרש לקרוא, להבין ולהעמיק.

הרחבה

לימוד המדרש איננו תופס מקום משמעותי בסדר יומם של רוב לומדי התורה, ולכך סיבות שונות. נראה כי אחת הסיבות היא הקושי הקיים לעיתים, להבין באופן פשוט ובסיסי את המדרש – את לשון המדרש, את הביטויים המיוחדים המצויים בו ואת הקשר בין הדרשות ובין הפסוקים ובין הדרשות ובין עצמם. אחד הספרים הנותנים מענה לקשיים אלו, כמו גם לקשיים אחרים, הוא מדרש רבה המבואר.

מדרש רבה המבואר מכיל ביאור המבוסס על ליקוט ואיסוף מן הפירושים של חכמי הדורות הקודמים. הקו המנחה ביצירת הביאור הוא לבחור בפירוש הקרוב ביותר לדרך הפשט, ולבאר באופן רציף את כל המדרש, בלי השאיר אף תחום שאיננו מובן.

הביאור עוסק בביאור הלשונות והביטויים הייחודיים של המדרש, בהסבר הקשרים שבין הדרשות השונות, בין הדרשות ובין הפתיחות ובין הדרשות לפסוקים עליהם הן מתייחסות. מעבר לכך, מכיל הביאור השלמות של פסוקים המצוטטים באופן חלקי במדרש, מקבילות לדברי המדרש במדרשים שונים וכן מקבילות והשוואות למקומות אחרים בספרות חז"ל ובפסוקי התנ"ך, בהם נידונו נושאי המדרש.

העיצוב החיצוני של מדרש רבה המבואר הוא מהודר ויפה, וניכר כי הושקעה מחשבה רבה בהצגת הדברים באופן הנוח ביותר ללימוד. לשון המדרש מנוקדת, והנוסח הוא ע"פ דפוס וילנא המסורתי, כאשר כמעט ולא נעשו שינויי נוסח בגוף המדרש. בגוף הביאור מודגש לשון המדרש אותו הוא מבאר, על מנת לאפשר לקרוא באופן רציף ולהבין את ההקשר עליו מתייחס הביאור.

מלבד הביאור עצמו, מכיל מדרש רבה המבואר כלים נוספים להעשרת הלימוד.

בתחילת כל ספר מופיע מפתח נושאים מפורט, המכיל את כל הנושאים המרכזיים והמשניים בהם עוסק המדרש. בסוף כל ספר מופיעים ביאורים נוספים, הסברים שונים והרחבות עיוניות מפרשנים נוספים, אשר מקוצר המקום לא יכלו להופיע בגוף הביאור. בנוסף על כך, מופיע על הדף המדור 'מסורת המדרש', המכיל הפניות למראי מקומות במרחבי ספרות חז"ל, תוך סימון מיוחד המבדיל בין הפניות למקורות מקבילים ובין הפניות למקורות המציגים את הדברים בדרך אחרת.

סט מדרש רבה המבואר הוא ספר יעיל ונוח לכל המעוניין לקרוא ולהבין את המדרש באופן פשוט וברור. השימוש בו נוח והוא מיועד לציבור הרחב – לומדי תורה ותיקים יחד עם הפוסעים לראשונה בין שבילי לימוד המדרש.

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%a8%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%a8%d7%91%d7%94/