הדפס עמוד זה

עין יצחק+שולחן המערכת

מבצע מיוחד ספריו של הרב יצחק יוסף עין יצחק + שולחן המערכת רק 270 ש"ח (5 כרכי' סה"כ).

 

 

"עין יצחק" – (3 כרכים) המכונה בפי רבים "המדריך לפוסק המתחיל" – הספר מכיל כללי הגמרא והמשנה, וכן כללי קבלת הוראות מרן השולחן ערוך וכללי הפסיקה, כללי שו"ע ורמ"א וכן כללי המנהגים וכרך העוסק בכללי הספיקות.
"שולחן המערכת" – מערכות דינים ומנהגים לפי סדר הא'-ב' , תשובות בהלכה ומאמרים על דרך הלימוד והפסיקה ההלכתית, הספר דומה במתכונתו לספר שדי חמד. הספר יצא לאור בשנת תש"ע (2009) עד כה יצא לאור שני כרכים באותיות א'-ה'.

>> נלקח מ http://he.wikipedia.org

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa/