הדפס עמוד זה

ערוך השולחן בהוצאת עוז והדר

ערוך השולחן – הוצאת עוז והדר

תקציר

ספרו של הרב יחיאל מיכל אפשטיין, ערוך השולחן, נודע בקרב הלומדים כספר יסוד בסידור דברי הפוסקים הקודמים ובפסיקה עצמאית בעלת חשיבות. הספר כתוב ע"פ סדר הסימנים של השולחן ערוך, והוא מציג בצורה בהירה את יסודות הסוגיא מהגמרא והראשונים עד לפסקי השו"ע ונושאי כליו.

המהדורה החדשה של הוצאת עוז והדר, מהדורת פריעמדאן, עושה חסד עם ספר חשוב זה, ומציגה אותו בצורה מחודשת ומפוארת. מלבד העיצוב הבהיר והמהודר נעשתה עבודה חשובה בעריכת הספר: דברי המחבר עברו הגהה מדוקדקת ותוקנו שיבושי דפוס רבים, נוסף פיסוק, נפתחו ראשי תיבות ונוספו מראי מקומות מפורטים. בנוסף לכך, צוינו הפניות לסעיפים המדוייקים בשולחן ערוך, ונוספו פסקי המשנה ברורה על הדף.

הרחבה

הספר 'ערוך השולחן' מצוי ונפוץ על שולחנם של לומדי ההלכה בדורות האחרונים. ספר זה מכיל בקרבו שילוב של איסוף וסידור מקורות ההלכה, דרך עיון בפסקי השולחן ערוך ונושאי כליו, בתוספת של פסיקה עצמאית וחשובה של המחבר, הרב יחיאל מיכל אפשטיין, מחשובי הפוסקים בדורות הקודמים.

ספר זה נכתב באותה תקופה בה נכתב גם המשנה ברורה, אך הוא שונה ממנו במספר מאפיינים חשובים: ראשית, שיטת הפסיקה היא שונה, ובמקרים רבים חולק בעל ערוך השולחן על המשנה ברורה. שנית, הספר לא נכתב כפירוש נקודתי לדברי השולחן ערוך, אלא כסיכום נרחב על בסיס הסימנים של השולחן ערוך. כל סימן פותח במקורות הדינים, בסוגיות הגמרא ובשיטות הראשונים, ומהם עובר לעיון בפסקי השולחן ערוך ונושאי כליו. בנוסף, ערוך השולחן נכתב על כל חלקי השולחן ערוך (למעט מספר סימנים שחסרים כיום, בעיקר בחלקים 'אבן העזר' ו'יורה דעה'), ועל כן חשיבותו רבה, בעיקר בחלקים בהם לא  עסק המשנה ברורה.

ספר זה הוא בעל חשיבות רבה, ופוסקים רבים נשענים על פסקיו, במקביל למקומו החשוב של המשנה ברורה. מעבר לכך, ספר זה הוא כלי עזר חשוב ביותר למעוניין להרחיב את לימוד ההלכה גם אל מקורות הסוגיא, ולא להסתפק בפסקי השולחן ערוך ונושאי כליו. הספר כתוב בצורה בהירה ומסודרת ביותר, המאפשרת להקיף באופן מסודר את יסודות הסוגיא ופסיקת ההלכה.

ההוצאה המחודשת של ספר ערוך השולחן במהדורת פריעדמאן, בהוצאת עוז והדר, מוסיפה נדבך חשוב בלימוד הספר, ומקשרת אותו באופן הדוק יותר לספרי הפוסקים האחרים.

ראשית לכל, הושקע מאמץ רב בהגהת הספר משיבושים שונים שנפלו בספר במהדורות הדפוס הישנות. בנוסף, הספר עבר עריכה ועיצוב מחודש והוא מוצג בצורה מאירת עיניים במיוחד. ראשי התיבות פוענחו, נוסף פיסוק לדברי המחבר ונכתבו מראי מקומות בהירים ומדוייקים יותר.

מעבר לכך, נוספו מספר כלים המעשירים את אופן הלימוד בספר זה. כאמור, בנוי הספר על בסיס חלוקת הסימנים של השולחן ערוך. במהדורה זו נוספו הפניות לסעיפים המדוייקים בשולחן ערוך, ובדרך זו ניתן ללמוד באופן הדוק יותר את דברי השולחן ערוך והערוך השלחן. בנוסף, נכתבו בתחתית כל עמוד את פסקי המשנה ברורה, והנקודות המרכזיות בהם הוא חלוק על בעל ערוך השלחן. בדרך זו ניתן לצרף את לימוד הספר ערוך השלחן ללימוד המשנה ברורה הפופולארי, ובכך מודגשים ההבדלים בפסיקה בין הספרים.

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%96-%d7%95%d7%94%d7%93%d7%a8/