הדפס עמוד זה

שולחן ערוך הבהיר

שולחן ערוך הבהיר

תקציר

לימוד השולחן ערוך ונושאי כליו מצריך דקדוק ועיון בפירושים רבים אשר בחלקם קיצרו בלשונם, ועל כן חשיבות רבה נודעת לעיון בכל תג ותג. הדפוסים הישנים של השו"ע הקשו על עבודה זו, שכן הפירושים הודפסו באותיות קטנות ביותר ובאי סדר סביב לשון השו"ע, טעויות רבות ושיבושים שונים נפלו בלשונם והדפוס היה לעיתים קרובות מטושטש ולא קריא.

שולחן ערוך הבהיר הוא ראשית לכל נתינת הכבוד הראוי לתורתם של רבותינו, תורה המונחת בכלי מפואר. ההדפסה המהודרת והבהירה, התיקונים הרבים של טעויות ושיבושים והסידור המיוחד של הפרשנים – תוך שמירה על צורת הדף המקובלת – מאפשרים ללומד להתעמק בקלות ובנחת בדברי המפרשים השונים. זאת בנוסף לכלים רבים וחשובים שנוספו במהדורה זו כמו הדפסת הפרי מגדים על הדף בצורה מהודרת וליקוט חשוב מפירושים שונים המסודר על הדף.

הלומד בשולחן ערוך הבהיר ירגיש מיד בהבדל הניכר, ואין ספק כי לא יוכל לשוב עוד למהדורות הישנות.

הרחבה

הוצאת 'לשם', הידועה בציבור בהדפסה המהודרת של המשנה ברורה המנוקד, הוציאה לאור הדפסה מחודשת ומהודרת של שולחן ערוך, המכונה 'שולחן ערוך הבהיר', ואכן הוצאה זו ראויה לשמה.

שולחן ערוך הבהיר קובע סטנדרטים חדשים בכל הנוגע לעיצוב ועימוד השולחן ערוך ונושאי כליו. לומדי ההלכה הוותיקים יודעים כי הדפוסים הישנים התקשו לסדר ולעצב את הנושאי כלים המרובים. נפלו שיבושים רבים, נעשה שימוש באותיות קטנות במיוחד ופרשנים רבים הודפסו בצידי הדף באי סדר. בנוסף לכך הדפוסים הישנים השתמשו באותן 'לוחות' דפוס ישנות, ועל כן אותיות רבות היו מטושטשות ושבורות, דבר שהקשה רבות על הלומדים.

בשולחן ערוך הבהיר כל הקשיים הללו נפתרו. השולחן ערוך ונושאי כליו סודרו מחדש באותיות מהודרות ובהירות ובגודל קריא וברור. כל דפי השולחן ערוך סודרו באופן אחיד, כאשר כל נושאי הכלים מופיעים במרכז הדף, ולא בצידיו, דבר המקל על העיון בהם ומוסיף לעיצוב ולסדר של הדף. בנוסף על כך, רוכזו המפרשים על סדר הדף המתאים, על מנת למעט את הצורך לדפדף ולמצוא את המשך דברי הפרשן בדפים הבאים, כפי שנעשה בדפוסים הישנים. כל זאת נעשה תוך כדי שמירה על סדר הדף וצורתו המקובלת ובלי להגדיל באופן משמעותי את מספר העמודים והכרכים של השו"ע.

בנוסף, נעשה שימוש במהדורת 'משנה ברורה המנוקד' בסידור דברי השו"ע, הרמ"א, הבאר היטב והשערי תשובה, ועל כן הם מפוסקים בפיסוק מלא.

השקעה רבה הושקעה בהגהת דברי השולחן ערוך ונושאי כליו. כמות רבה ביותר של טעויות ושיבושים נמצאו ותוקנו, באמצעות עיון והשוואה בין דפוסים ומקורות, תוך התייעצות עם גדולי פוסקי הדור. כמו כן נוספו הגהות של תלמידי חכמים רבים שעסקו במלאכה חשובה זו בדברי השולחן ערוך ונושאי כליו, ביניהם גם הגהותיו החשובות של ה'חפץ חיים' מספרו ה'משנה ברורה'.

בנוסף לכך הודפס על הדף הפרי מגדים, בצורה בהירה ומהודרת, וכן נוסף מדור הנקרא 'אוצר מפרשים' המכיל ליקוט מדבריהם של מפרשים רבים על השולחן ערוך, ומסודר באופן ברור על סדר הדף.

שולחן ערוך הבהיר מאפשר לימוד ברור ונוח של דברי השולחן ונושאי כליו והוא נושא בשורה חשובה ללומדי ההלכה.

יש לציין שסט שו"ע הבהיר מגיע במס' גדלים: שו"ע הבהיר פנינים, שו"ע הבהיר בינוני, שו"ע הבהיר גדול, שו"ע הבהיר חתנים

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a8/