הדפס עמוד זה

ש"ס עוז והדר-שסי"ם עוז והדר

ש"ס עוז והדר

תקציר

הוצאות חדשות רבות של התלמוד הבבלי נוספו בשנים האחרונות לארון הספרים היהודי. אמנם, נראה כי ש"ס עוז והדר קובע מקום לעצמו, ומציב רף גבוה במיוחד של עיצוב מהודר וריבוי כלים לימודיים חשובים.

העיצוב החיצוני של ש"ס עוז והדר מאיר עיניים באופן מיוחד, וניכר כי הושקע מאמץ רב בתחום זה, כאשר גם הפרשנים והחיבורים שבסוף המסכת עוצבו מחדש. דף הגמרא כולו על נושאי כליו השונים עבר עריכה מחודשת, תוך השוואת גירסאות של כתבי יד ודפוסים ראשונים. כל כלי העזר שעל הדף עברו שידרוג משמעותי, כאשר על הדף נוספו הפניות ל'מסורת הש"ס', תוקנו שגיאות ב'עין משפט' ונדפסו הפסוקים שב'תורה אור' בניקוד מלא.

בנוסף על כך, נוספו חיבורים רבים בסוף המסכת, ביניהם ניתן לציין את חיבורי בעלי התוספות – תוספות הרא"ש, תוספות רבנו פרץ ותוספות הרי"ד, וכן את המשנה והתוספתא שנדפסו עם פרשנים רבים.

ש"ס עוז והדר תוכנן בקפידה לתועלתו המירבית של הלומד, והוא מכיל שיפורים רבים וחשובים. ש"ס עוז והדר הוא כלי מפואר, מלא וגדוש ומיועד לכל הרוצה להעשיר את חווית לימוד הגמרא.

הרחבה

מאז ימי האלמנה והאחים ראם שהוציאו לאור את דפוס וילנא המסורתי זרמו מים רבים, ודפוסי התלמוד עברו שידרוגים ושיפורים רבים. נראה כי ש"ס עוז והדר הוא השיא אליו הגיעו דפוסי התלמוד, בכל הנוגע לעיצוב והידור, ושילוב של כלי עזר ללומד.

ראשית, שמה של ההוצאה מעיד על טיבה. העיצוב של התלמוד ומפרשיו הוא אכן מהודר במיוחד, וההדפסה נוחה ומאירת עיניים. בנוסף על כך, נעשתה עבודת עריכה והשוואה של כל דברי התלמוד ונושאי כליו תוך השוואה לכתבי יד ודפוסים ראשונים. שינויים בגוף הטקסט נעשו רק במקרים של טעויות חריגות, ושאר שינויי הנוסח רוכזו במדור 'הגהות וציונים'.

בנוסף, נערכו מחדש כל הפרשנים שבסוף המסכת, ונדפסו בעיצוב מחודש. הפרשנים הרבים שנדפסו בדפוס וילנא על הש"ס ועל הרי"ף, נאספו יחדיו לילקוט מפרשים, המסודר על סדר הדפים, ואליהם נוספו פרשנים נוספים, וכמו כן נערך ילקוט דומה גם על המהרש"א. ראוי לציון העיצוב לו זכו הרי"ף ונושאי כליו, כאשר נוספו הפניות ברורות לעמודי הגמרא וחולקו לפסקאות דברי נושאי הכלים הארוכים.

אחד התחומים בו מתייחד ש"ס עוז והדר הוא בחידושם של כלי העזר המסורתיים שעל הדף – 'מסורת הש"ס', 'תורה אור' ו'עין משפט'.

בחיבור 'מסורת הש"ס' נוספו הפניות רבות, גם למקורות המובאים בדברי רש"י והתוספות. בחלק מן המסכתות נוספו הפניות נוספות בסוף המסכת, תחת הכותרת 'מסורת הש"ס השלם'.

ההפניות לפסוקי התנ"ך ב'תורה אור' נערכו מחדש, ונדפסו על הדף הפסוקים עצמם, בניקוד מלא. בנוסף, מובאים בסוף המסכת כל הפסוקים שנזכרו בגמרא, רש"י ותוספות. עבודה דומה נעשתה גם ביחס לעין משפט, כאשר ההפניות נערכו ותוקנו שגיאות, ובסוף המסכת הובאו המקורות עצמם, מהרמב"ם ומהשולחן ערוך.

לרכישת ש"ס עוז והדר במחירים הכי זולים בארץ התקשרו 0506-752-752

ש"ס עוז והדר פנינים-ש"ס עוז והדר קטן (גובה 26 ס"מ) 20 כרכים – רק 960 ש"ח

ש"ס עוז והדר מהדורת "ותלמודו בידו" (22*14 ס"מ) 26 כרכים 470 ש"ח.

ש"ס עוז והדר בינוני רגיל (31 ס"מ) 26 כרכים במחיר מיוחד רק 2,180 ש"ח.

ש"ס עוז והדר בינוני מורחב (31 ס"מ) 26 כרכים במחיר מיוחד רק 2,600 ש"ח.

ש"ס עוז והדר חתנים ענק (25.5X36ס"מ) 26 כרכים במחיר מיוחד רק 3,000 ש"ח.

ש"ס עוז והדר חתנים ענק (25.5X36ס"מ) 26 כרכים במחיר מיוחד רק 4,600 ש"ח.

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%a9%d7%a1-%d7%a2%d7%95%d7%96-%d7%95%d7%94%d7%93%d7%a8-%d7%a9%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%96-%d7%95%d7%94%d7%93%d7%a8/