«

מרץ 25

הדפס פוסט זה

ש"ס עוז והדר – תלמוד עוז והדר

הוצאות חדשות רבות של התלמוד הבבלי נוספו בשנים האחרונות לארון הספרים היהודי. אמנם, נראה כי ש"ס עוז והדר קובע מקום לעצמו, ומציב רף גבוה במיוחד של עיצוב מהודר וריבוי כלים לימודיים חשובים. העיצוב החיצוני של ש"ס עוז והדר מאיר עיניים באופן מיוחד, וניכר כי הושקע מאמץ רב בתחום זה, כאשר גם הפרשנים והחיבורים שבסוף המסכת עוצבו מחדש. דף הגמרא כולו על נושאי כליו השונים עבר עריכה מחודשת, תוך השוואת גירסאות של כתבי יד ודפוסים ראשונים. כל כלי העזר שעל הדף עברו שידרוג משמעותי, כאשר על הדף נוספו הפניות ל'מסורת הש"ס', תוקנו שגיאות ב'עין משפט' ונדפסו הפסוקים שב'תורה אור' בניקוד מלא. בנוסף על כך, נוספו חיבורים רבים בסוף המסכת, ביניהם ניתן לציין את חיבורי בעלי התוספות – תוספות הרא"ש, תוספות רבנו פרץ ותוספות הרי"ד, וכן את המשנה והתוספתא שנדפסו עם פרשנים רבים. ש"ס עוז והדר תוכנן בקפידה לתועלתו המירבית של הלומד, והוא מכיל שיפורים רבים וחשובים. ש"ס עוז והדר הוא כלי מפואר, מלא וגדוש ומיועד לכל הרוצה להעשיר את חווית לימוד הגמרא.

לרכישת ש"ס עוז והדר

לש"ס וילנא החדש

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%a9%d7%a1-%d7%a2%d7%95%d7%96-%d7%95%d7%94%d7%93%d7%a8-%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%95%d7%96-%d7%95%d7%94%d7%93%d7%a8/