הדפס עמוד זה

ש"ס שטיינזלץ-סט שטיינלץ

תלמוד בבלי מהדורת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

תקציר:

מהדורת התלמוד של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ היא מאבני היסוד של ארון הספרים היהודי. המהפכה שיצרה מהדורה זו, המכונה בפי העם בקיצור 'שטיינזלץ', השפיעה באופן מכריע על דרכי לימוד הגמרא ויעידו על כך החיקויים הרבים שקמו למהדורה זו.

עיקר החידוש של המהדורה היא בהנגשת הגמרא ללומד המודרני. טקסט הגמרא מנוקד, מפוסק, ומעוצב באופן מאיר עיניים המסייע לקריאה וההבנה. הפירוש החדש שנוסף במהדורה זו, מלווה את טקסט הגמרא, מתרגמו לעברית מודרנית ומסביר באופן מובן ותמציתי את עיקרי הדברים. פירושי רש"י והתוספות מפוסקים אף הם, והתוספות נכתב בפונט רגיל, ולא ב'כתב רש"י'.

כיום יצאו לאור 44 כרכים המקיפים את כל הש"ס הבבלי וכן את מסכת פאה מן התלמוד הירושלמי. מהדורת 'שטיינזלץ' הרגילה יוצאת לאור בשני גדלים, המעוצבים באופן זהה ונבדלים רק בגודל הפונט, וכן במהדורה נוספת בה נדפס עמוד הגמרא בדפוס וילנא המסורתי, ולצידו הפירוש וההרחבות של מהדורת שטיינזלץ.

הרחבות

בשנת 1965 הקים הרב עדין אבן ישראל-שטייזלץ את "המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים", אשר גולת הכותרת של מפעלו הוא בכתיבתו והוצאתו לאור של "התלמוד המבואר", מהדורת התלמוד של הרב שטיינזלץ.

הרב שטיינזלץ הוא אישיות רבת פנים, הוגה דעות מעמיק ואיש חינוך פעיל, העוסק בתחומי חינוך שונים ואשר הקים עד כה מוסדות רבים ומגוונים. אולם, אין ספק כי המפעל איתו הוא מזוהה יותר מכל הוא מהודרת התלמוד שהוציא לאור, המכונה בפי העם בקיצור 'שטיינזלץ'.

מהדורה זו של תלמוד שטיינזלץ, אשר בשנת 2010 הסתיימה הוצאתה לאור על כל מסכתות הש"ס הבבלי (בתוספת מסכת פאה מן הירושלמי), היא כלי עזר ראשון במעלה ללומד הגמרא – המתחיל והמנוסה. עיקר תועלתה של מהדורה זו הוא בניקוד ופיסוק התלמוד ועיצובו באופן מאיר עיניים המסייע להבנה הטקסט, ובביאור החדש הנלווה לדברי הגמרא. ביאור זה מתרגם את המילים הקשות, מסביר את המושגים השונים ומאפשר לקרוא באופן רציף את הגמרא ולהבינה. הביאור מצטיין בלשון פשוטה ומובנת, המתאים ללומד בן ימינו, והוא מתאים אף ללומדים צעירים ולפוסעים את פסיעותיהם הראשונות בים התלמוד.

דף הגמרא במהדורה הרגילה שונה בעיצובו מדף הגמרא המסורתי. סדר הדפים נשמר, אך כל עמוד התפרס על פני שני עמודים. דברי רש"י והתוספות פוסקו ועוצבו, ודברי התוספות נדפסו בפונט רגיל ולא ב'כתב רש"י'. נפתחו ראשי התיבות בדברי הגמרא, רש"י והתוספות, והוכנסו לתוך גוף טקסט הגמרא כל הקטעים שהוסרו במשך השנים ע"י הצנזורה.

מעבר לכך, מכיל התלמוד במהדורת הרב שטיינזלץ מגוון רחב של תוספות והרחבות, המסייעות ללומד, מעשירות את חווית הלימוד ומקרבות עוד יותר את לימוד הגמרא ללומד המודרני. בתחתית העמוד נמצא סיכום הלכתי של הנושאים המרכזיים בסוגיא, ועיונים והרחבות נוספות של עניינים העולים בסוגיא, המבוססים על דברי הראשונים והאחרונים.

בצדו החיצוני של כל עמוד מופיעים שינויי גרסאות של נוסח התלמוד, ע"פ כתבי יד. בנוסף על כך, יופיעו במקום זה הרחבות שונות, ע"פ הנושאים הנידונים: ביאורי לשוניים של מילים המופיעות בגמרא, ביוגרפיות קצרות על אישים מרכזיים מחכמי התלמוד, ביאור מונחים שונים הנזכרים בגמרא – בעלי חיים, צמחים או חפצים. ביאורים אלו מלווים לעיתים באיורים המסייעים להבנת הדברים. במקומות אחרים יבוארו מושגים רפואיים, אסטרונומיים, ואף יצורפו מפות ותרשימים. כלים אלו מסייעים רבות להכנסת הלומד אל תוך עולמם של חכמי התלמוד, ומהווים כלי חשוב בהבנת דברי הגמרא.

כל מסכת פותחת במבוא כללי המציג את עיקרי הנושאים אשר ידונו במסכת, ואת נושאי הפרקים השונים. לכל פרק מצורף פתיחה וסיכום, המאספים את עיקרי הדברים אשר עלו בפרק זה. בסופה של כל מסכת צורפה התוספתא – מפוסקת ומבוארת, בצירוף מראה מקומות למסכת.

בנוסף על כך, מצורפים מפתחות רבים ומגוונים בסופה של כל מסכת: מפתחות המפנים לעיונים וההרחבות שבגוף המסכת – מושגים שהתבארו בעיונים שבתחתית הדף, אישים, צמחים, תרשימים ונושאים נוספים, רבים ומגוונים; מפתח לפסוקי התנ"ך שהובאו במסכת; מפתח עניינים ונושאים כללי לעניינים הנזכרים במסכת כולה; ביאורי ראשי תיבות שנזכרו בביאורים השונים וביאורי הלעזים – הביטויים בשפה זרה, המופיעים בפירוש רש"י.

מהדורת התלמוד של הרב שטיינזלץ יצרה מהפכה בלימוד הגמרא, והיא כיום נפוצה בקרב ציבור לומדים רחב ומגוון – לומדים מתחילים וותיקים כאחד. באופן מיוחד נפוצה מהדורה זו בקרב תלמידי בתי הספר, והיא מומלצת ע"י אנשי חינוך רבים. מהדורה זו מסייעת באופן משמעותי לקירוב אוצר הרוח היהודי – התלמוד, אל הלומד בן זמננו, והיא מהווה אחד מאבני הבניין של עולם הספר היהודי של ימינו.

קישור קבוע למאמר הזה: http://books.il.tl/%d7%a9%d7%a1-%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%96%d7%9c%d7%a5-%d7%a1%d7%98-%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%a5/